درباره موسسه خلاقیت و استعدادیابیجردن

این موسسه با تمرکز بر کشف استعداد و مهارتهای کودک همراه با برگزاری کارگاه های غیر آموزشی و صرفا پژوهشی موجب خلق و شکوفایی و پرورش استعداد و سوق دادن آن در جهت مثبت و سازنده است.
انجام تست روانشناسی و استعدادیابی wta و اخذ مدرک پایان دوره این امکان را فراهم آورده که پذیرش کودک بدون تشریفات در بیش از 120 کشور دنیا .
Institute-certivity-talent
دوره های عمومی تخصصی فوق تخصصی دوره های پژوهشی فلش بوکها و

cloud_1
0

دانش پژوه

0

سال فعالیت

0

سفیر خلاق (مربی)

0

تعداد کارگاه

cloud_1
تماس مستقیم